Vị trí hiện tại > Giới thiệu trò chơi

Tải về lập tức
MÊ TRẬN BẢO THẠCHTìm hiểu quy tắc trò chơi>>
"MÊ TRẬN BẢO THẠCH" Liên kết ba con vật cùng màu sắc thành một đường thẳng có thể xoá bỏ. Đạt được mục tiêu đặt ra có thể thông qua.
Tìm hiểu quy tắc trò chơi
Tải về lập tức
BẮN CÁ SIÊU CẤP Tìm hiểu quy tắc trò chơi
"BẮN CÁ SIÊU CẤP" Là một trò chơi thể thao giải trí lấy đề tài là đi săn dưới biển sâu.
Tìm hiểu quy tắc trò chơi
Tải về lập tức
KHÔNG CHỚP MẮT Tìm hiểu quy tắc trò chơi
"KHÔNG CHỚP MẮT" Chỉ cần dùng đường thẳng liên kết các hình giống nhau thì có thể xoá bỏ, quy tắc đơn giản dễ chơi. Tốc độ tiết tấu trò chơi nhanh, hình ảnh rõ ràng dễ thương, thích hợp cho các người chơi kỹ tính.
Tìm hiểu quy tắc trò chơi