Vị trí hiện tại > Quy tắc trò chơi

KHÔNG CHỚP MẮT

Giới thiệu trò chơi:

"KHÔNG CHỚP MẮT" Chỉ cần dùng đường thẳng liên kết các hình giống nhau thì có thể xoá bỏ, quy tắc đơn giản dễ chơi. Tốc độ tiết tấu trò chơi nhanh, hình ảnh rõ ràng dễ thương, thích hợp cho các người chơi kỹ tính.